Peacock Advertising Agency

It's not what you look at that matters. It's what you see.

"Vi hjälper företag och organisationer att växa i en ständigt uppkopplad och föränderlig värld."

I tillväxtens tjänst

Vi är en fullservicebyrå som utvecklar affärer, varumärken och människor i en ständigt föränderlig värld. Vår uppgift är att hjälpa organisationer och företag att navigera rätt i det nya digitala, mobila och sociala landskapet såväl som i det gamla analoga. Dels med hjälp av analys och strategi, dels med tydliga kreativa koncept, produktutveckling, design och genomförande. Vi hjälper våra uppdragsgivare att göra rätt sak, i rätt kanal, i rätt tid, till rätt målgrupp. Vårt verktyg för att nå målen är kreativitet. Och lika viktigt som att ha tydliga mål är också att följa upp det vi gör för att kunna dra lärdomar och planera för ännu bättre effekt i framtiden. Som vi ser det är kreativitet ett verktyg för att skapa tillväxt. Ingenting annat.

Vad erbjuder Peacock

Vi erbjuder någonting lite annorlunda än de traditionella reklam-, strategi- och webbyråerna. Vi erbjuder en bred kompetensblandning i en liten arbetsgrupp. Vi erbjuder snabba processer istället för tunga modeller. Vi erbjuder seniora specialister med lång erfarenhet från fler branscher än reklam. Vi erbjuder fristående mediarådgivning och avancerad målgruppsanalys. Och sist men inte minst: Vi erbjuder ett prestigelöst samarbete med affären i centrum. Din affär.

Mixa för att maxa

Vi vet att dagens marknad ställer helt nya krav på de företag som vill skapa tillväxt i framtiden. Vilket betyder att vi måste förändra oss. Vi vet av erfarenhet att det lönar sig att blanda olika kompetenser i de projekt vi genomför. Både från vår sida och från uppdragsgivarens sida. Det är i mötet mellan en kreatör och en teknokrat, ekonom eller humanist som de riktigt intressanta idéerna dyker upp. Vi kompetensblandar för att hela tiden förändra och förbättra vår leverans till våra uppdragsgivare.

Visuell planning

Allt är lätt att lösa i teorin med fina ord. Då kan du t ex vara ung och gammal på en och samma gång. I en och samma person. Men när det sedan kommer till att visualisera de fina orden blir det ofta svårare. Därför arbetar vi med en metod vi kallar ”Visuell planning” där vi tittar på den kategori vi befinner oss i och den målgrupp vi vill vara relevant för ”igår, idag och i morgon” för att få en fingervisning om åt vilket håll vi bör gå. Processerna blir enklare och snabbare, beslutsunderlaget tydligare och träffsäkerheten bättre.

Oavsett vad vi bestämmer oss för att göra är det helt avgörande att vi gör det tillsammans. Att vi utnyttjar alla de kunniga människor som finns i ditt företag. Att vi har ett gemensamt mål som bygger både internt och externt. Då blir det enkelt att välja väg och vi blir tydliga för dem vi tilltalar. Är vi tydliga med vad vi vill kommer de som gillar våra tankar också att gilla oss. Det finns ingenting värre än en otydlig chef. Precis likadant är det med varumärken.

 

© Black Peacock AB. Drakens Gränd 2, 111 30 Stockholm.

 +46-709380426   hello@peacock.se