Peacock Advertising Agency

It's not what you look at that matters. It's what you see.

"Vi hjälper företag och organisationer att växa i en ständigt uppkopplad och föränderlig värld."

"Neokollektivism"

Det pratas om ”neokollektivism” där drivkrafterna verkar ha fyra motiv:

  • minska ekonomiska utgifter
  • minska miljöpåverkan
  • förenkla och vinna tid
  • skapa större trygghet genom att tillhöra en större grupp

På peacock pratar vi om:

caresuming = [caring + consuming]

egonomi =  [min ekonomi + en större ekonomi]

crossvertising = [reklam + icke reklam]

"gapingvoid

 

© Black Peacock AB. Drakens Gränd 2, 111 30 Stockholm.

 +46-709380426   hello@peacock.se