Peacock Advertising Agency

It's not what you look at that matters. It's what you see.

"Vi hjälper företag och organisationer att växa i en ständigt uppkopplad och föränderlig värld."

Apple möjliggör ad-block i Safari för iOS9 som släpps nu i September

Apple har nu i iOS9 gjort det möjligt för användare att ladda ned appar med tillägg (Ad-block) till webbläsaren Safari. 

Dessa tillägg kan användas för att blockera visst innehåll, men framför allt reklam-banners. Detta har sedan tidigare gått att göra på Android, men inte varit helt enkelt att installera eftersom Google spärrat dessa appar från Google Play. 

Att det inte fungerat på Android är kanske inte så konstigt då den troligen största anledningen för Google att skapa ett eget mobilsystem är att slippa betala en miljard US dollar varje år till Apple, för att vara förvald sökmotor i iOS webläsare Safari. Ändå gör Google en stor vinst på AdWords i Safari.

http://searchengineland.com/financial-analyst-affirms-googles-1-billion-in-default-search-payments-to-apple-148255 . Frågan är hur stor påverkan Safaris ad-blocks har på Googles intäkter, då de uppskattas förlorat 6.6 miljarder US dollar på ad-blocks under 2014, vilket motsvarar ca 10% av deras totala intäkter. http://uk.businessinsider.com/pagefair-predicts-google-is-losing-66-billion-in-revenue-to-ad-blockers-2015-6?r=US&IR=T

Ad-blocks kommer göra det möjligt att ha en helt reklamfri webläsare. Detta gör att användare får en mindre övervakad tillvaro på nätet, istället för nuvarande situation där nästan allt en användare gör loggas och den informationen säljs sedan vidare till annonsörer. 

Eftersom reklam oftast gör att websidor laddar mycket långsammare och att användarna irriteras över annonsernas mängd och frekvens, samt att användare känner sig spionerade på av annonsföretagen, så kommer kunder snabbt anamma dessa ad-blockers.

På vanliga datorers webläsare så uppskattades det i Juni i år, från en rapport av Adobe och PageFair, att ungefär 200 miljoner användare blockerar annonser. Detta uppskattades ge ett intäktsbortfall för publiseringsföretag på ungefär 22 miljarder US dollar. http://blog.pagefair.com/2015/ad-blocking-report

För att möta denna utmaning, måste publiceringsföretag hitta nya vägar. Ett sådan väg är Nativeannonsering, där nyhetsartiklar skrivs om en specifik produkt eller brand, som kommer högt vid sökningar på ett specifikt ämne. En väg är att väva in annonserna i content, men det gör avsändaren otydlig. En annan väg är att göra helt egna appar, där kunden inte kan blockera annonserna. Egna appar gör det dessutom möjligt att profilera kunden mer specifikt genom att köra t.ex quizzar och även fråga kunden om reklampreferenser.

Så vinnarna i denna stund är användarna som får en betydligt bättre tillvaro på nätet utan annonser, Native advertising-företagen som nu måste skapa mer content samt de app-utvecklare som gör appar till publishing industrin.

 

© Black Peacock AB. Drakens Gränd 2, 111 30 Stockholm.

 +46-709380426   hello@peacock.se