Peacock Advertising Agency

It's not what you look at that matters. It's what you see.

"Vi hjälper företag och organisationer att växa i en ständigt uppkopplad och föränderlig värld."

VISUELL PLANNING

Allt är lätt att lösa i teorin med fina ord. Då kan du t ex vara ung och gammal på en och samma gång. I en och samma person. Men när det sedan kommer till att visualisera de fina orden blir det ofta svårare. Därför arbetar vi med en metod vi kallar ”Visuell planning” där vi tittar på den kategori vi befinner oss i och den målgrupp vi vill vara relevant för ”igår, idag och i morgon” för att få en fingervisning om åt vilket håll vi bör gå. Processerna blir enklare och snabbare, beslutsunderlaget tydligare och träffsäkerheten bättre.

Oavsett vad vi bestämmer oss för att göra är det helt avgörande att vi gör det tillsammans. Att vi utnyttjar alla de kunniga människor som finns i ditt företag. Att vi har ett gemensamt mål som bygger både internt och externt. Då blir det enkelt att välja väg och vi blir tydliga för dem vi tilltalar. Är vi tydliga med vad vi vill kommer de som gillar våra tankar också att gilla oss. Det finns ingenting värre än en otydlig chef. Precis likadant är det med varumärken.

 

© Black Peacock AB. Drakens Gränd 2, 111 30 Stockholm.

 +46-709380426   hello@peacock.se